jueves, 9 de febrero de 2012

Guias terapia antitrombótica 2012

Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis.
Guias ACCP. 9th Ed.

LINK

No hay comentarios:

Publicar un comentario